×

Przetargi środki unijne

2019-03-26
Zadanie 1 Kontrakt 1 Modernizacja SUW w Skawinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZWiK/JRP/ZP-2/2019


czytaj więcej

2019-02-22
„Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZWiK/JRP/ZP-1/2019


czytaj więcej

2018-10-16
Zadanie 2 Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Graniczna i Leśna w Skawinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZWiK/JRP/ZP-3/2018


czytaj więcej

2018-10-08
ZAPYTANIE OFERTOWE i ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - INŻYNIER KONTRAKTU

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia publicznego przez ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie na „Inżynier Kontraktu Zadanie 6 – Kontrakt I” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II” nr sprawy ZWiK/JRP/ZP-2/2018czytaj więcej