Przetargi środki unijne

2018-09-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zamówienia publicznego przez ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie na „Promocję Projektu Zadanie 7 – Kontrakt II” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”- ZWiK/JRP/ZP-1/2018.
czytaj więcej

2018-08-09
ZAPYTANIE OFERTOWE i ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia publicznego przez ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie na „Promocję Projektu Zadanie 7 – Kontrakt II” dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II” nr sprawy ZWiK/JRP/ZP-1/2018


czytaj więcej

2018-03-22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

„Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część I
Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie- Krzęcin – część I”
ZWiK/DI/ZP-31/2017


czytaj więcej

2018-02-06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część I
Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie- Krzęcin – część I
ZWIK/DI/ZP-31/2017


czytaj więcej

2018-01-03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część I
Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie- Krzęcin – część I
ZWiK/DI/ZP-31/2017


czytaj więcej

2017-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część I
Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.1) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie- Krzęcin – część I
ZWiK/DI/ZP-31/2017


czytaj więcej