×

Przetargi środki własne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2020-12-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


„Rozbudowa i przebudowa zbiornika wodociągowego przy ul. Dębca w Skawinie”
nr referencyjny ZWiK/DI/ZP-27/2020


Działając na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pózn. zmian.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

 

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -plik.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-plik.pdf

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

Ogłoszenie o przetragu -plik.pdf

Specyfikacja zamówienia -plik.pdf

1.Załącznik nr 1 Formularz oferty -plik.docx

2. Załącznik nr 2 do Umowy -plik docx.

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy -plik docx.

4. Załącznik nr 3 Wykaz robót -plik docx.

5. Załącznik nr 4 Wykaz osób -plik docx.

6. Załącznik nr 5 Wzór  Umowy -plik docx.

7. Załącznik nr 6 Projekt budowlany  -plik .rar

8.Załącznik nr 7 Projekt Wykonawczy -plik.rar

9. Załącznik nr 8 STWiOR -plik rar.

10.Załącznik nr 9  Przedmiar Robót-plik docx.

11.Załącznik nr 10 Wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów odbiorowych -plik docx.

Program do rozpakowywania archiwum .rar : TUTAJ 
Program do otwierania plików .pdf : TUTAJ 

WYJASNIENIA :

Wyjaśnienie nr 1 -plik.pdf

Wyjaśnienie nr 2 -plik.pdf

Wyjaśnienie nr 3 -plik.pdf

Wyjaśnienie nr 4 -plik.pdf

Modyfikacja SZ w zakresie terminu składania ofert -plik.pdf

Sprostowanie do wyjaśnień nr 2 -plik.pdf

Ogłoszenie o przetargu - po zmianach -plik.pdf

Wyjaśnienie nr 5 -plik.pdf

Wyjaśnienie nr 6 -plik.pdf

Wyjaśnienie nr 7 -plik.pdf

Wyjaśnienie nr 8- plik.pdf

RYSUNKI DO WYJAŚNIENIA NR 8 -plik.rar


 

 

powrót do listy przetargów