×

Aktualności / Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych, jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych, jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

2020-03-25

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych, jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.
                                   Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19.

WHO nie ma dowodów obecności zastępczych ludzkich koronawirusów w źródłach wód powierzchniowych, podziemnych lub przenoszenia ich przez zanieczyszczoną wodę. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Woda dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Skawina spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

powrót do listy aktualności