×

Aktualności / Informacja dla Klientów

Informacja dla Klientów

2021-05-20

Informacja dla Klientów


Podlewanie ogrodu, napełnianie basenów itp.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie informuje, że zgodnie z Ustawą

 z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r poz. 139  ze zm.) art. 27 pkt 6 „W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”.

            Wobec powyższego nienaliczanie opłat za odprowadzane ścieki wody zużywanej bezpowrotnie (podlewanie ogrodu, napełnianie basenów itp.) odbywać będzie się tylko i wyłącznie z dodatkowego wodomierza. W tym celu uprzednio należy wystąpić do tutejszego Zakładu o wydanie stosownych warunków na jego zamontowanie.

powrót do listy aktualności