×

Aktualności / RODO w ZWiK Sp. z o.o.

RODO w ZWiK Sp. z o.o.

2018-05-25

RODO w ZWiK Sp. z o.o.
     Z dniem  25 maja 2018 roku weszło w  życie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
     Informujemy, naszych klientów  że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina (dalej ZWiK Sp. z o.o.). Ponadto, informujemy że:
I.  W  stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  ścieków, cel           i zakres przetwarzania danych nie ulega  zmianie.
1) Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
•    zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków],
•    realizacji zleceń badania wody oraz świadczenia usług z zakresu prac hydrotechnicznych [na podstawie ustawy o podatku dochodowym, ordynacji podatkowej oraz kodeksu cywilnego],
•    przesyłania drogą elektroniczną rachunków za świadczone usługi [na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą].
2) Każdemu odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu przekazywania rachunków drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.  
 3) Dane osobowe odbiorców usług nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów administracji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4) Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.
5) Osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do swoich danych, ma prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6) Osoba składająca wniosek ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
8) W celu zasięgnięcia informacji o przetwarzaniu danych mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych .Osobą Pełniącą funkcję Inspektora jest pan Wojciech Truchan , z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zwik.skawina.pl , telefonicznie +48 883 993 965 bądz pisemnie na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie Sp. z o.o. 
9) Dane zbierane od Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w celu wystawienia rachunku). W związku z tym przysługuje Państwo prawo do wniesienia reklamacji i weryfikacji rachunku przez pracownika ZWiK.

powrót do listy aktualności