Biuro Obsługi Klienta / Taryfa na 2017 rok

Taryfa na 2017 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Radziszowska 11 w Skawinie informuje, że  zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie,  nr  XXIV/341/16 i XXIV/342/16, z dnia 30.11.2016r., ceny za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków od dnia 1.01.2017r. ulegają zmianie.

Poniżej załącznik do uchwały Nr XXIV/341/16 i XXIV/342/16
Rady Miejskiej w SkawinieZałączniki